Produkter

Lagring og distribution

Godshotellet Sjælland tilbyder oplagring i:
• reoler
• lukkede rum (fra 25 - 500 m2)
• haller på 1000 m2, 2000 m2, 4000m2 osv.
• gulvvarer (1/1 paller stables efter aftale)
• hallerne er frostfrie (minimum +2 grader)

Sortering

Godshotellet Sjælland tilbyder sortering af varer:
fra leverandør
returvarer
i kolli og styk
varenumre og grupper

Palletering

Godshotellet Sjælland tilbyder palletering af gods fra:
containere
lastbiler og trailere

Plukning, pakning og mærkning

Godshotellet Sjælland tilbyder plukning, pakning og mærkning af:
paller
kartoner
styk
distributionsgods
stregkoder, lagkoder og labels

Handling af 1/1 paller:

Godshotellet Sjælland tilbyder handling af 1/1 paller:
losning af container med gods på slip-sheet
læsning af container med gods på slip-sheet

Distribution i Danmark

Danske Fragtmænd Sjælland A/S (stykgods)
Post Danmark A/S (pakker)

Alle opgaver udføres under NSAB 2000 bestemmelserne. De bedes venligst bemærke de afsnit, som omhandler vores begrænsede erstatningsansvar.

Distributionen effektueres efter de til enhver tid gældende transportbestemmelser for transportørerne.

Forsikring
Deres virksomhed skal selv tegne separat vareforsikring under indlagringen hos os.
Forsikringen skal dække: brand, tyveri, hærværk og vandskader.

 Godshotellet Sjælland ApS • Marienbergvej 70 • 4760 Vordingborg
 dko@godshotellet.dk • tlf. +45 55 37 75 88